ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://nsskft.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül archiválásra (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 
 

Üzemeltető adatai 

Cégnév: New Solution Service Kft
Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 30/B. G/5.
Cégjegyzékszám: 01-09-272966
Adószám: 25400067-1-43
E-mail cím: newsolutionservicekft@gmail.com

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

1.2. Jelen dokumentum 2015.11.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást. 

 

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása 

2.1. Az Üzemeltető a http://nsskft.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfeleknek (továbbiakban: Felhasználók) takarítási szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználónak. 

2.2. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele során az Üzemeltető takarítási szolgáltatást végez. 

2.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Takarítási Szolgáltató a Felhasználók számára takarítási szolgáltatásokat kínáló vállalkozó. 

 

3. Díjazás 

4.1. Leadott Foglalásban vagy kapott árajánlatban szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet: 
    4.1.1. Amennyiben a Felhasználó a készpénzes kifizetést választja, a Takarítási Szolgáltató részére, a takarítási szolgáltatás teljesítését követően fizeti ki a Foglalás leadásakor feltüntetett Szolgáltatási díjat. 
    4.1.2. Amennyiben a Felhasználó a banki átutalást választja, abban az esetben megrendelt takarítási szolgáltatás ellenértékét az Üzemeltető számlaszámára való befizetéssel vagy banki utalással teljesítheti (Üzemeltető:New Solution Service Kft )

 

FELTÖLTÉS ALATT!!!